Brandbeveiliging

Brandpreventie, -bestrijding en nabehandeling bevat een breed scala aan hulpmiddelen zoals brandblussers, brandslanghaspels en droge blusleidingen. Blusapparatuur dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een REOB-erkend bedrijf. Periodiek onderhoud is een vereiste van uw verzekeringmaatschappij, de Arbowet, de Wet Milieubeheer en de arbeidsinspectie.

Het hele brandbeveiligingstraject kunt u van A tot Z onderbrengen bij TBK - van advies op maat tot jaarlijks onderhoud van uw brandblusmiddelen. Al onze monteurs zijn REOB gecertificeerd; zij geven kosteloos advies over brandbeveiliging.