Legionellapreventie

Legionellabacteriën kunnen bij inademing van waternevel via de longen een besmetting veroorzaken. Dit kan leiden tot ernstige longontsteking en andere ziekteverschijnselen. Legionellabacteriën groeien bij voorkeur in water van 25ºC en 55ºC – boven de 60ºC gaan ze dood. Wanneer een warmwatersysteem zoals een boiler of geiser niet goed is afgesteld op minimaal 60ºC, dan zouden de binnenleidingen een bron voor legionella besmetting kunnen zijn. Ook in verwarmd water van gesloten systemen kan legionella voorkomen zoals in douches, stoombaden, luchtbevochtiging systemen en/of airconditioning, etc.

TBK is de aangewezen partij voor legionella onderzoek. We hebben de juiste instrumenten om de legionellabacterie snel en doelgericht op te sporen. Wanneer er besmettingsbronnen worden aangetroffen is de opdrachtgever verzekerd van een snelle en deskundige rapportage en een doeltreffende aanpak van het legionella probleem.