Riolering

TBK beschikt over de juiste expertise en nieuwste technieken met betrekking tot rioolbeheer. Het oplossen van verstoppingen en rioolrenovatie behoort tot onze dagelijkse bezigheden. Preventief onderhoud van het rioolstelsel voorkomt verstoppingen en zorgt voor behoud van de kwaliteit van uw stelsel. Met onderstaande middelen en technieken kunnen wij moeiteloos alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. riolering uitvoeren.

Ontstoppen (Mechanisch):

Mechanische uitvoering met behulp van spiraalveren in diverse afmetingen. Op de te gebruiken veren kunnen verschillende hulpstukken worden aangebracht, zodat elk probleem met het juiste gereedschap wordt opgelost.

Ontstoppen (Hoge druk):

Met behulp van onze hoge druk (water)-installatie is het mogelijk om een verstopping op te lossen. Verschillende hulpstukken kunnen worden toegepast. Door de hoge druk in combinatie met een grote hoeveelheid water worden de leidingen ontstopt en tevens gereinigd.

Preventief reinigen:

Door intensief en/of foutief gebruik van de afvoerleidingen is het mogelijk dat afvoeren dichtslibben. Afvoeren dienen mechanisch of onder hoge druk gereinigd te worden zodat ze weer hun oorspronkelijke diameter terugkrijgen. Om problemen voor te zijn biedt TBK u een preventief reinigingscontract aan. Naar gelang de noodzaak is de reinigingsfrequentie maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.

Leiding detectie:

Met behulp van een speciale zender en een geavanceerde ontvanger kunnen we op de centimeter nauwkeurig de leidingloop traceren.

Vacuumzuigwagen:

Met onze vacuumzuigwagen is het leegzuigen van vetvangers, straatkolken en kelders geen enkel probleem. De combinatie is uitgerust met hoge druk ontstoppingsapparatuur waarmee we alle rioleringsystemen en hemelwaterafvoeren kunnen onderhouden. Met de vacuumzuigwagen lost TBK alle voorkomende rioleringsproblemen zelfstandig op.

Aanleg / Reparatie:

De aanleg en/of het vervangen van een rioolsysteem behoort tot ons pakket. Veel voorkomende problemen zoals verzakkingen en gebroken rioleringen kunnen direct worden opgelost. Wij combineren kennis met innovatieve oplossingen. In de loop der tijd hebben we te maken gehad met een ruime diversiteit aan rioleringsproblemen. Daarmee heeft TBK allround expertise opgebouwd. Nieuwbouw van rioolsystemen wordt volgens de nieuwste richtlijnen toegepast.

Camera inspectie:

Wij zijn in het bezit van diverse rioolcamerasystemen waarmee afvoeren van verschillende diameters geïnspecteerd kunnen worden. Rapportages en bevindingen kunnen digitaal worden aangeleverd bij de opdrachtgever.